常南国際学院

JYONAN INTERNATIONAL ACADEMY


image_1

Khóa Học

Xét tuyển vào học viện này là như sau. Giáo dục trung học bình thường trong hơn 12 năm bằng việc hoàn thành khóa học, hoặc bất kỳ người nào tương đương ở nước nhà. Tiếng Nhật Proficiency Test (JLPT) N5 người vượt qua hoặc tương đương khả năng …

image_2

nhập học

Hãy liên hệ với chúng tôi cảm thấy tự do để liên lạc. Chúng tôi sẽ giải thích những vấn đề cần thiết để nhập học. Vui lòng gửi các tài liệu theo yêu cầu của ngày hạn chót. Tất cả các tài liệu Hisage Dego, xin vui lòng trả lệ phí nộp đơn (20.000 yên) …

image_3

học phí

Xét tuyển vào học viện này là như sau. Giáo dục trung học bình thường trong hơn 12 năm bằng việc hoàn thành khóa học, hoặc bất kỳ người nào tương đương ở nước nhà. Tiếng Nhật Proficiency Test (JLPT) N5 người vượt qua hoặc tương đương khả năng …


Lời chào

Hiệu Trưởng Masaki Inoue

Tôi đã có kinh nghiệm 31 năm làm trong ngành giáo dục. Trong đó, hầu hết là hướng dẫn, đào tạo cho các bạn du học sinh. Nhật Bản hiện nay là một xã hội toàn cầu hóa, số lượng người nước ngoài gia tăng hàng năm. Trong một xã hội phát triển liên tục như vậy thì nguồn nhân lực cầu nối của xã hội quốc tế đóng một vai trò không thể thiếu…

Ảnh